Gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus duomenis. Tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ((ES) 2016/679)) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Specialūs valymo darbai“ (toliau – Specialūs valymo darbai). Mūsų biuro kontaktinius duomenis rasite: http://svd.lt/kontaktai/.

KAIP SPECIALŪS VALYMO DARBAI RENKA IR NAUDOJA ASMENS DUOMENIS

Specialūs valymo darbai yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.
Specialūs valymo darbai renka asmens duomenis apie:
(a) interneto svetainės lankytojus (žr. punktą SLAPUKAI);
(b) asmenis, kurie išreiškia sutikimą gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Mes renkame šiuos duomenis: vardas ir pavardė; pareigos; el. pašto adresas;
(e) kandidatus į darbo vietą (žr. punktą DALYVAVIMAS ATRANKOSE).

KAM NAUDOJAME SURINKTUS ASMENS DUOMENIS?

Surenkamus duomenis naudojame:
(a) rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, komerciniais pasiūlymais, pateikti kitą pagal jūsų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti jums aktualią informaciją;
(b) siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
(c) darbo atrankos vykdymo tikslu jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
(a) jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
(b) teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
(c) mūsų paslaugų teikėjams, kiek tai yra būtina (IT sistemų priežiūros bendrovėms, programinės įrangos tiekėjams).

KAIP SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime tiek, kiek reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais ir visais atvejais ne ilgiau kaip 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti (išskyrus atvejus, kai yra Jūsų sutikimas duomenis saugoti ilgesnį terminą).

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
(a) gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu mes juos tvarkome;
(b) kreiptis į Specialūs valymo darbai su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą Specialūs valymo darbai rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs;
(c) kreiptis į Specialūs valymo darbai su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Specialūs valymo darbai arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
(d) prašyti perkelti Jūsų duomenis.
Jeigu Jūs turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia privatumo politika, arba turite pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@svd.lt, telefonu +370 655 94 439 arba adresu Laisvės pr. 77B, Vilnius.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Savo svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:
(a) Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
(b) Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Specialūs valymo darbai atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Specialūs valymo darbai pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Specialūs valymo darbai pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.
Kaip išjungti slapukus? Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.
Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.
Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose.

DALYVAVIMAS ATRANKOSE

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.
Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali privatumo politikos versija.